Home | Genealogie Home | Bekijk de Eyckerman stamboom.

Turfschip

of turfschuit. Het was een vrachtschip met strijkbare mast en had een onbewegerd ruim en voerde meestal een emmerzeil en stagfok, soms bij een tweemaster een reezeil of breefok (rechthoekig zeil aan een ra bij de fokkemast). Onbewegerd wil zeggen dat het ruim niet was afgetimmerd. De inhouten, alle dwarsscheepse verbindingen zoals spanten, zetters, liggers en wegers waren zichtbaar. Zo'n schuit werd ook wel ijker, eiker of eeker genoemd. Als een schip wel een wegering (aftimmering) had, werden daarmee de overlangse planken bedoeld, waarmee het ruim van binnen was bekleed en tevens diende als langsscheepse versterking van de romp.

turfschuit
bron: Verscheide soorten van Hollandse Vaartuigen, G.Groenewegen, [reproducties, Amsterdam 1967], via http://www.vaartips.nl/binnenvaart.htm

Mail mij

Home | Genealogie Home | Bekijk de Eyckerman stamboom.