Eyckerman: De geschiedenis van een familie

Nieuws | Foto's | Etymologie | Vroegste vermeldingen | Verspreiding | Stambomen | Links

  klik om de Eyckerman stamboom te bekijkenNieuws

Laatste website update 26 september 2011.

 • Lees ook mijn genealogie Blog.
 • Vroegste vermeldingen van naamvarianten.
 • Nieuwe etymologische verklaringen, waarvan één op een Joodse afkomst zou kunnen wijzen.
 • De stamboom geupdate! Nieuwe Eyckermannen geboren in de huidige generatie en eindelijk de link met de tak in Charleroi!
 • De tak van onze familie in Wallonie, hoofdzakelijk in en rond Charleroi, is - zoals mijn grootvader dacht - inderdaad afkomstig van "Nonkel Nard" (Bernard, zoon van mijn betovergrootvader Emmanuel). (met dank aan Remy Eyckerman uit Canada en aan de heer Segers). Zie ook Eyckerman in Charleroi.

 • Foto's

  Mijn kwartierstaat tot mijn betovergrootouders.
  Mijn voorouders langs vaders kant (Eyckerman - Fierens - De Waele - Peelman).
  Mijn voorouders langs moeders kant (Hermans - Persoons - Geefs - Dugardin).
  Identificeer onbekende familieleden op oude foto's uit het begin van de 20ste eeuw!

  OPROEP!: Om de stamboom verder op te fleuren ben ik op zoek naar oude foto's van voorouders of van straten of huizen waar voorouders gewoond hebben (ik denk bijvoorbeeld aan oude postkaarten van de Kaaldries in Hamme).
  Heeft u in uw familie nog dergelijke oude foto's? U zou mij er heel veel plezier mee kunnen doen!
  Scan ze in en mail die oude foto's naar mij.
  Ik kan ze eventueel ook voor u inscannen of ben bereid u te vergoeden voor een goede kleurencopy of bijgemaakte foto.


  Etymologie

  Afkomst en verklaring van de naam Eyckerman en zijn varianten.
  De naam Eyckerman komt heden in België in 4 varianten voor: Eyckerman, Eyckermans, Eykerman en Eykermans. De oudste niet meer gebruikte varianten die ik tot nu toe heb gevonden zijn Eijckerman, Eeckerman en Heyckerman.
  In West-Duitsland kwam de naam ook nog als volgt voor: Eyckermann, Eickerman, Eickermann, Eikerman, Eikermann, Eijckerman, Eijkerman. Maar heden ten dage vinden we nog enkel Eikermann (meest voorkomend), Eikerman en Eickermann, met ook enkele naamdragers in Polen en Oostenrijk.

  Bronnen: Voor de recente namen: www.verwandt.de en zijn Poolse en Zwitserse tegenhangers. Voor de oude namen www.familysearch.org

  De naam Eyckermans werd in het frans ook via Ekermance verbasterd tot Lakermance. Dit interessante verhaal van de kleermaker Jean François Eyckermans uit Diest die naar Parijs verhuisde in 1758 en van zijn afstammelingen op het eiland Réunion is te lezen op de website van Thierry Lakermance.

  De naam kan afgeleid zijn van een beroep (schipper van een eker, eikenschiller, eikelraper) of van een plaats (varkensweide in een eikenbos) of eventueel afgeleid van een andere naam (Eekman, Eggeman).
  • Eikerman: eiker, eker, eke: 'vaartuig uit een uitgeholde boomstam' (1684), afl. van germ. *aikiôn (middelnederduits nieuwnederduits Êke, oudnoors Eikja 'platboomde schuit'), zelf een afl. van *aik- 'eik'. [VT]
   Bijvoorbeeld een turfschip.
  • Eikerman: eker, eiker: eikenschiller.
  • Eikelman: Eikelman: iemand die eikels raapt, die varkens met eikels voedert. [D]
  • Ekerman, Akkerman: toponiem (plaatsaanduiding): "eker" als varkensweide in het eikenbos (bvb Ekeren) [L], of "akker".
  • Ekerman: aker, eker: (1)koperen of ijzeren emmertje, dat men aan een touw neerlaat om water te putten. (2)Archaïsch, vrucht van de eik. (3)Een soort kwastje, bedoeld als kledingversiersel. [W]
  • Variante van Eekman, Eckman: (cf. van der eeke, van der eyke), een toponiem (plaatsaanduiding) voor iemand die in de buurt van een eik (of eikenbos) woonde. [D]
  • Egi: Variante van Eggeman: van het germaans agi-man = scherp van het zwaard - man. [HG]
   'Egi': punt van een zwaard of lans, van het oud hoogduitse 'ecka'. [H]
  • Eiker: Het Duitse "eichen" betekent zowel eiken, eikehouten als (Zuidduits) het ijken van maten en gewichten. [H]
   Het Middelnederlandse "ijcken" = ijken, (maten) waarmerken ; meten, begroten, een wond ; de stadsbeambte die de vaten uitmeet, die ijkt < Latijn aequare = gelijkmaken, effenen, ambtelijk afmeten. [VS]
  • Heyckerman: (>Èkerman) "geker" of "heker" is Yiddisch voor snijder, hakker, houthakker. [B]
  • Eickerman: een interessante is Anna Elisabeth, geboren 05/03/1686 in Ludenhausen, Lippe, Duitsland, als dochter van Henrich zur Heyde of Eickerman. [F]
  Bronnen:
  - [B] A Dictionary of Jewish Surnames from the Russian Empire (1993), A. Beider.
  - [D] Verklarend woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (1993), F. Debrabandere.
  - [F] www.familysearch.org - [H] Dictionary of American Family Names (2003), Patrick Hanks.
  - [HG] Dictionnaire des noms de famille en Belgique romane et dans les régions limitrophes (1996), Jules Herbillon et Jean Germain.
  - [L] Historische geografie Brabant, dr. K.A.H.W. Leenders. (http://users.bart.nl/~leenders/txt/oirscnam.html)
  - [V] Etymologisch woordenboek, Van Dale.
  - [VS] Vlaamse Stam, jaargang 22, nr 1, januari 1986, blz 434.
  - [VT] Etymologisch woordenboek, J. de Vries en F. de Tollenaere.
  - [W] http://nl.wiktionary.org/wiki/aker


  Vroegste vermeldingen van naamvarianten

  We zien al in de 16e eeuw een grote verspreiding in Brabant voor de naam Eyckermans: Diest, Zelem, Leuven, Brussel, Antwerpen

  • Dit is strict genomen niet EyckeRmans: De kinderen van Henricus Eyckemans uit Ternat worden meiseniers:
   1540: Judocus (Joos) Eeckeman, zoon van Henricus; stravers Gielis Vrancx & Jan Nagels.
   1553: Anna Eyckemans, dochter van Henricus; stravers Joos & Jan Nagels.
   1572: Margriete Eyckemans, dochter van Henricus; afkomstig uit Ternat; stravers Gielis Vrancx & Claes Nagels.
   Hier zien we goed de equivalentie van de naam Eeckeman-Eyckemans.
   Bron: "Van Meiseniersbloed" J. Lindemans, bezorgd door J. Caluwaerts (1998), VVF Vlaams-Brabant.

  • 1554: Huwelijk van Jean Eyckermans met Elisabeth t' Serstevens, dochter van Jean t' Serstevens dit de Cruwere, geboren in Asse en in 1505 poorter geworden van Brussel.
   Bron: Miroir des notabilités nobiliaires de Belgique, des Pays-Bas et du nord de la France, Volume 1. Félix-Victor Goethals, 1857. (Google Books)

  • 1568: Henrick Eyckermans is lid van het fruyteniersambacht in Diest. Dit is het fruitverkopersambacht [2]: verkopers van vers en gedroogd fruit. In Gent hadden de leden van dit ambacht een eerder bescheiden welstand (p.456 in [3]).
   ...
   Dit naervolgende zyn de namen ende toenamen vande ghulden ende ambachten der stadt van Diest, een yegelyck zyn geselschap a part, overbracht aenden drossard van Brabant duer bevel ende versoeck des voirs drossards inder manieren hier na volght:
   ...
   Fruyteniers ambacht
   ...
   Henrick Eyckermans
   ...
   Overbrocht ende onderteekent by Aert Standaers, Aert Geerts ende Jan Bercx als meesters vanden voirs. fruictiers ambacht binnen Diest XXVIten febri 1568 stilo braban(tiae).
   ...
   Bronnen:
   [1] "De schutters en ambachtslieden van Diest in 1569" in Vlaamse Stam jrgang 3, nr. 1, februari 1967, blz 292.
   [2] "Groot woordenboek der Nederlandsche en Fransche taele", P. Richelet, 1739.
   [3] "Corporatieve middengroepen: aspiraties, relaties en transformaties in de 16e-eeuwse Gentse ambachtswereld", Johan Dambruyne, 2002.

  • 15..-1614: Peter Eyckermans, afkomstig uit Zichem, is monnik in het Karthuizerklooster van Zelem nabij Diest. Hij is tijdelijk prior van de ruines van het klooster (1600-1602) en in 1609 procurator tijdens de restauratie van het klooster.
   Bron: Monasticon Belge VI Province de Limbour, 1976, Liège, Centre national de recherches d’'histoire religieuse.; www.cartusiana.org

  • 1575-1589: Guilliam Eyckermans laat in de parochie van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen 4 dochters dopen: Anna(1575), Margareta(1578), Elisabeta(1588) en Anna(1589).
   Bron: Parochieregisters Antwerpen, Onze-Lieve-Vrouw (Felixarchief Antwerpen).

  • 1579: Margaretha Eyckermans huwt met Jacobus Demuelder in Sint-Geertrui te Leuven.
   Bron: Parochieregisters Leuven, Sint-Geertrui (Rijksarchief Leuven).

  • 1596: Martine Eyckermans huwt met Jan Adriaens (Fermier de l'Hof van Ophem à Neerijse. ...-1641). Haar vader zou Theodorus Eyckermans (...-1580 Sint Pietere Rode) zijn, zoon van Henri Van Eycken en Marie Briers. Dit moet ik nog verder nakijken en verifiëren.
   Bron: Geneanet.

  Buiten België:


  Verspreiding

  Klik op de kaart icoontjes om de plaats op een kaart te zien.

  De familie Eyckermans is afkomstig uit Zichem en Diest (16de eeuw).

  • Verspreiding naar het buitenland: Het interessante verhaal van de kleermaker Jean François Eyckermans uit Diest die naar Parijs verhuisde in 1758 en van zijn afstammelingen op het eiland Réunion is te lezen op de website van Thierry Lakermance.

  De familie Eykerman is afkomstig uit Ronse (17de eeuw) en wat later Kwaremont (18de eeuw).

  • Verspreiding naar het buitenland: Nakomelingen zijn te vinden op diverse plaatsen in Frankrijk.
  • De naam Eykerman komt voor in het boek The Road from Letichev, over een vergeten Joodse gemeenschap in Ukraïne, in de kiezerslijst van 1912 van Derazhnia in het district Letichev. Dit is een lijst van mannen boven de 25 jaar die een officieel beroep/inkomen én een zelfstandige woning hadden. Er staat 1 Eykerman vermeld bij Grocery.

  De familie Eyckerman is afkomstig uit Kallo (18de eeuw) en wat later Hamme (19de eeuw).

  • Ferrariskaart van Kallo (opgemaakt tussen 1771 en 1778).
   In die tijd woonde Andreas 'Andries' Eyckerman in Kallo en is zijn zoon Judocus 'Josse' geboren.
  • Ferrariskaart van Hamme (opgemaakt tussen 1771 en 1778).
   In die tijd woonde er nog net geen Eyckerman in Hamme. Judocus 'Josse' Eyckerman is pas in 1774 in Kallo geboren en waarschijnlijk bij of voor zijn huwelijk in 1806 naar Hamme-Kaaldries verhuisd. Hij is de stamvader van alle Eyckermannen in Hamme.
  • Verspreiding in België
  • Verspreiding naar het buitenland: Jean-Pierre Eyckerman en zijn zus Marie-Rose (van de tak uit Charleroi) emigreerden naar Canada op het einde van de jaren '60, o.a. om de Expo in 1967 in Montreal te zien. Zij en hun nakomelingen wonen nog steeds in Montreal .

  Er is voorlopig nog geen rechtstreekse link gevonden tussen de verschillende families, hoewel er wel telgen van de familie Eyckermans zijn teruggevonden in het Waasland.


  Stambomen

  Bekijk de stamboom van de familie Eyckerman. Dankwoord.
  Bekijk de stamboom van de familie Eykerman (zonder 'c'). Dankwoord.
  Bekijk de stamboom van de familie Hermans.
  Bekijk de stamboom van de familie Dugardin (op mijn genealogieblog).
  Bekijk de stamboom van de familie Geefs met de link naar de bekende Borgerhoutse beeldhouwers Willem en Jozef Geefs en hun broers.

  De volgende stambomen zijn nog in opbouw:
  Bekijk de stamboom van de familie Persoons.
  Bekijk de stamboom van de familie Fierens.
  Bekijk de stamboom van de familie De Waele.

  Bekijk de index van alle namen in mijn genealogische database.

  Links

  Links naar genealogische programma's, andere genealogen, ...  Mail mij